Kontakt

Kontaktirajte nas!

Kontaktni podatci prikupljeni preko ovog obrasca neće biti javno objavljeni niti će se koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na Vaš upit!
Pravila o zaštiti privatnosti pregledajte ovdje.

Naši kontakti

MARTIN d.o.o.
Turistička agencija "Adria Velebitica"
Pustolovno-izletnički centar Rizvan City

OIB: 78698896122
Rizvanuša 1, 5300 Gospić
ID kod: HR-AB-53-020013016
Telefon: 053/57-33-33
E-mail: info@adria-velebitica.hr